Jawa Stadion S23 – lakovanie motocyklu

  • motocykel privezený v povodnom štetkovom laku
  • na motocykli si klient vykonal klampiarské práce sám – vyváranie
  • prevedené jemné pieskovanie plechov
  • spasovanie
  • lakovanie do kombinácie čierna a oranžová , odtiene odmiešané zo zachovalého miesta na ráme
  • linkovanie – blatníky + vyfarbenie loga na nádrži + veternom štíte

 

————————————————- lakovanie ukončené —————————————————-