ČZ 125 T 1948 – Lakovanie motocyklu

 • motocykel privezený v pôvodnom hrdzavom stave
 • chýbajúci prepínač svetiel
 • úkony prevedené na motocykli:
  – klampiarske a zváračské práce
  – pieskovanie
  – gitovanie
  – lakovanie do čiernej ČZ farby
  – linkovanie motocyklu si zabezpečuje klient sám


  ————————————- lakovanie ukončené ————————————-