Jawa 250/353 – Lakovanie motocyklu

  • motocykel privezený v štetkolaku
  • klampiarske práce si majiteľ previedol sám
  • lakovanie motocyklu do PPG Čierna autoakryl
  • linkovanie motocyklu
  • pieskovanie motocyklu