Jawa 350/354 – lakovanie motocyklu

  • motocykel privezený v predrenovačnom stave
  • motocykel bol sprasovaný a opieskovaný
  • lakovanie motocyklu prebehlo do Jawa Red odtieňu , PPG akryl, DG
  • linkovanie motocyklu

—————————————– lakovanie ukončené ————————————