Jawa 350/634 & 638 – elektroinštalácia

 

  • motocykel k nám prišiel na servis elektroinštalácie
  • majiteľ si bezkontaktné zapalovanie VAPE zapájal sám a neúspešne .
  • zvolili sme kompletne novú elektroinštaláciu a prekáblovania motocyklu
  • obvod elektroinštalácie je 12V preto sme zvolili hrubší priemer káblu .