Jawa Stadion S23 – lakovanie motocyklu

Jawa Stadion S23 – lakovanie motocyklu

Jawa Stadion S23 – lakovanie motocyklu motocykel privezený v povodnom štetkovom laku na motocykli si klient vykonal klampiarské práce sám – vyváranie prevedené jemné pieskovanie plechov spasovanie lakovanie do kombinácie čierna a oranžová , odtiene...
Jawa 175 Special – lakovanie motocyklu

Jawa 175 Special – lakovanie motocyklu

Jawa 175 Special – lakovanie motocyklu   motocykel klient sám spasoval a pripravil na lakovanie na motocykli bolo prevedené len príprava pod lakovanie jemné pieskovanie bolo doporučené klientovi lakovanie do odtienu PPG 8180 z receptúry DG ručné biele...
PAv 40 – lakovanie prívesného vozíku

PAv 40 – lakovanie prívesného vozíku

PAv 40 – lakovanie prívesného vozíku majiteľ priniesol prívesný vozík PAv 40 na lakovanie v pôvodnom stave na PAv-e bolo prevedené jemné pieskovanie klampiarske práce – vyvarenie a spasovanie horného deklu gitovanie + príprava pod lakovanie lakovanie do...
Jawa 350/634-4 – lakovanie dielov

Jawa 350/634-4 – lakovanie dielov

Jawa 350/634-4 – lakovanie dielov motocykel bol dovezený z Ukrajiny , v dezolátnom stave majiteľ si dal opieskovať motocykel, opravil, vyvaril motocykel bol privezený opieskovaný lakovanie v kombinácii čierna + červená jawa farba  ...