PAv – lakovanie vozíku za motocykel

  • na PAv-e bolo prevedené jemné pieskovanie
  • lakovanie jawa červená , PPG akryl báza
  • ručné linkovanie
  • klampiarske práce

 

———————————————— lakovanie ukončené —————————————————