Lakovanie diskov , elektrónov

  • jemné pieskovanie automobilových a motocyklov diskov, elektrónov
  • renovácia elektrónov na automobily
  • jemné pieskovanie plechových diskov a elektrónov
  • lakovanie diskov a elektrónov autolakmi